NORMA PLUS voor uitvoerend kunstenaars

DEADLINE – tot budget op is

NORMA PLUS biedt een loket voor de financiering van projecten die bijdragen aan de verbetering van de inkomens- en rechtspositie van uitvoerende kunstenaars.

Die projecten kunnen worden ingediend door erkende belangenorganisaties van uitvoerende kunstenaars, of door de uitvoerende kunstenaars zelf. De projecten moeten een sociaal, cultureel of educatief doel hebben. Daarnaast mogen het projecten betreffen die uitvoerende kunstenaars in brede zin ten goede komen, maar het kan ook gaan om een of meer specifieke beroepsgroepen (zoals stemacteurs, muzikanten, urban dancers, etc.). De overige voorwaarden zijn in het reglement opgenomen dat onderaan deze pagina kan worden gedownload.