Nieuwe subsidieregeling Samen Cultuurmaken

“Een subsidieregeling waar het sociale domein en culturele domein samen werken aan cultuur voor iedereen.”

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor je.

Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie ’21-’24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven:

  • deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen
  • kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en
  • het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan.

DEADLINE

Aanvraagperiode 15 sep 2020 ⁠t/m 17 sep 2024