Nieuwe regeling voor interactieve en immersieve mediaproducties

Het Nederlands Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben een nieuwe gezamenlijke regeling voor interactieve en immersieve mediaproducties. Deze regeling vervangt de Non-fictie transmediaregeling.

Welke projecten komen in aamerking?

“Artistieke producties die een dragende filmische component bevatten en waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, XR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties, installaties kunnen in aanmerking komen.” Lees hier de volledige tekst.