Nieuwe regeling Mondriaan Fonds: Bijdrage Programma’s Kunstpodia

Op 18 mei vond een online bijeenkomst plaats waarin een nieuwe regeling van Het Mondriaan Fonds werd bekendgemaakt onder de noemer “Bijdrage Programma’s Kunstpodia”.

Om de gehele sector van de hedendaagse beeldende kunst te bedienen heeft het rijkscultuurfonds enkele bestaande regelingen herzien. De meerjarensubsidie voor presentatie-instellingen en de nog jonge regeling voor kunstenaarsinitiatieven zijn samengevoegd tot een ‘bijdrage voor kunstpodia’.

De regeling is in orde van grootte opgebouwd en bestaat uit:

  • Kunstpodium Start – voor kleine initiatieven en experimentele programma’s van een jaar. Bijdrage: eenmalig 25.000 euro, 10% andere inkomsten.
  • Kunstpodium Basis – voor kleine professionele organisaties. Bijdrage: 110.000 euro per jaar voor twee kalenderjaren, 30% andere inkomsten.
  • Kunstpodium Pro – voor professionele organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau. Bijdrage: 175.000 euro per jaar voor drie kalenderjaren, 50% andere inkomsten.
  • Kunstpodium Breed – voor een ‘volwaardig’ professionele organisaties. Bijdrage 275.000 euro per jaar voor vier kalenderjaren, 50% andere inkomsten.

Je kan voor één categorie een aanvraag indienen. Het online aanvraagformulier wordt binnenkort beschikbaar.

DEADLINE

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 6 juli 2020 (17.00 uur).