Nieuwe makers

DEADLINE – 23 augustus 2023

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

 • Voor wie?

  Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die nog niet zo lang actief zijn. Samenwerkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld tussen een gezelschap en een podium of tussen een binnenlandse en een buitenlandse partij.

 • Beoordelingscriteria

  Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Motivering van de beoogde samenwerking tussen de aanvrager en de maker(s)
  • Ondernemerschap
  • Verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker(s)
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland