Steunfonds voor leden van VTN

DEADLINE – 30 september 2023

Vanaf 1 december 2021 kunnen koren die zijn aangesloten bij VTN een aanvraag doen voor subsidie uit het VTN-steunfonds.

“Dit fonds is bedoeld om een VTN-koor in de gelegenheid te stellen aan een concert meer glans of elan te geven dan bij een standaarduitvoering het geval is. Dit betekent dat het concert ook mogelijk is zonder deze extra voorziening.”

Vereniging Toonkunst Nederland is vanaf 2007 een onafhankelijke koepelorganisatie voor koren in Nederland. VTN is voortgekomen uit de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst (MBT) . Vanuit haar zelfstandige positie is VTN een belangenorganisatie die voor alle soorten koren bestemd is, dus ook koren die niet ‘Toonkunst’ in hun naam voeren. In principe kan elk koor lid worden van VTN.

  • Organisatie

    Verening Toonkunst Nederland

  • Voor wie?

    Leden van het VTN