LOKET NEDERLANDSE MUZIEKPRIJS GEOPEND

DEADLINE VOOR INDIENEN

1 september 2020

De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het ministerie van OCW aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, wordt uitgereikt. De prijs, die is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten, wordt toegekend op advies van de Adviescommissie Nederlandse Muziekprijs.

 • Organisatie

  Uitreiking door het ministerie van OCW. De prijs is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten.

 • Waar?

  Aanmelding verloopt online. Onderdeel hiervan is het sturen van een live opname.

 • Wanneer?

  De deadline voor aanmeldingen is 1 september 2020.
  Op een nader te bepalen datum in oktober 2020 zal er gelegenheid zijn te auditeren.

 • Voor wie?

  Aanmelding voor het ontwikkelingstraject voor de Nederlandse Muziekprijs staat open voor elke instrumentalist of vocalist die aan de volgende voorwaarden voor toelating denkt te kunnen voldoen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit ofwel u werkt of woont op het moment van aanmelding in Nederland;
  • U beschikt over de kwaliteiten die tot een betekenisvolle internationale carrière als solist in de wereld van de klassieke muziek kunnen leiden;
  • U heeft een plan voor uw artistieke ontwikkeling voor een periode van twee à drie jaar;
  • Uw speelpraktijk als solist bevindt zich geheel of ten dele binnen het orkestcircuit, dan wel die van de grotere muziekensembles.