Nederlandse Muziekprijs

DEADLINE – 1 mei 2023, 23.59 uur

De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het ministerie van OCW aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, wordt uitgereikt. De prijs, die is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten, wordt toegekend op advies van de Adviescommissie Nederlandse Muziekprijs.

 • Organisatie

  Uitreiking door het ministerie van OCW. De prijs is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten.

 • Voor wie?

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit ofwel u werkt of woont op het moment van aanmelding in Nederland;
  • U beschikt over de kwaliteiten die tot een betekenisvolle internationale carrière als solist in de wereld van de klassieke muziek kunnen leiden;
  • U heeft een plan voor uw artistieke ontwikkeling voor een periode van twee à drie jaar;
  • Uw speelpraktijk als solist bevindt zich geheel of ten dele binnen het orkestcircuit, dan wel die van de grotere muziekensembles.
 • Criteria

  Een aanmelding dient ten minste te bestaan uit:

  1. Een toelichting op de doelen en projecten die u in een ontwikkelingstraject wil behalen en uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan uw positie in het muziekveld; mogelijke partners in het ontwikkelingstraject en beoogde verdieping;
  2. Een recente live-opname of opnames van circa 25 minuten, die een goed beeld geeft/geven van uw capaciteiten als instrumentalist/vocalist;
  3. Een lijst met gekend repertoire uit verschillende belangrijke stijlperiodes, voor zover uit die periodes literatuur voor het betreffende instrument of de betreffende stemsoort voorhanden is.