Missie en visie van een stichting

Als je een culturele stichting opricht kom je al snel in aanraking met de vraag: wat is de missie en visie van je stichting? Voor veel mensen is het moeilijk helder te formuleren wat dat dan precies is, vooral ook omdat ze de term missie en visie nog al eens door elkaar halen. Daarom hier een korte uitleg van wat een missie en visie inhoudt en hoe je die het beste kunt formuleren.

1. Hou het kort

Een missie en visie vormt de essentie van wat jouw stichting is. Je zou dit altijd in een half a4 tje moeten kunnen opschrijven.

2. Missie – waar staan we voor?missie en visie stichting

De missie van een stichting is de samenvatting van waar je voor staat en wat het doel van je stichting is. Kortom: wat is je bestaansrecht? Je missie kan bijvoorbeeld zijn om nieuwe talenten op theatergebied een kans te geven zichzelf te profileren of je wil de beoefening van beeldende kunst door kinderen in achterstandswijken stimuleren. Dit doe je omdat je ziet dat er een bepaald gebrek of een bepaalde behoeft aan iets is. Je vindt bijvoorbeeld dat jonge talenten te weinig kansen hebben in de theaterwereld of dat kinderen te weinig met beeldende kunst in aanraking komen. Je hebt dus een visie om hier iets aan te doen.

3. Visie – waar gaan we voor?

In de visie geef je aan wat je maatschappelijke relevantie is. Waar gaan jullie voor? Het gaat er bij de visie om dat jouw stichting in de maatschappij een trend, behoefte of gebrek heeft waargenomen en dat jullie hier op in willen spelen. Nieuwe talenten op theatergebied moeten een kans krijgen omdat zonder nieuwe talenten het theateraanbod verschraald en er geen vernieuwing meer plaatsvindt. De visie van de stichting is dat de jeugd de toekomst heeft, ook in de theaterwereld. Kinderen uit achterstandswijken hebben recht om hun verbeelding te laten prikkelen en de vrijheid die de beeldende kunst biedt is uitermate geschikt om dit voor elkaar te krijgen. De visie van de stichting is dat kinderen het recht hebben in aanraking te komen en te proeven van de vrije verbeelding van de beeldende kunst. De visie geeft dus ook weer wat de waarden zijn die de stichting belangrijk vindt bij het nastreven van haar doelen.

4. Missie en visie en doelstelling voor in de statuten

Heb je eenmaal een goede missie en visie geformuleerd dan is het makkelijk om daaruit je doelstelling te halen. Deze heb je nodig bij het opstellen van de statuten van je stichting. De doelstelling is de opdracht waarbinnen de stichting moet werken en waarvan van de stichting mag worden verwacht dat zij haar middelen inzet om deze doelstelling na te streven. In de genoemde voorbeelden zou je als doelstelling het volgende kunnen formuleren:

  • De stichting heeft tot doel nieuwe kansen aan theatertalent te bieden door het initiëren van theaterprojecten waarbij nieuwe talenten de mogelijkheid krijgen zich te profileren.
  • De stichting heeft tot doel kinderen uit achterstandswijken in contact te brengen met beeldende kunst door het initiëren van projecten voor kinderen in achterstandswijken waarbij beeldende kunst een hoofdrol speelt.

Het is echter wel slim de doelstelling van je stichting ruim op te stellen aangezien je doelen in de loop der tijd kunnen veranderen. Het is fijn als je niet bij elke kleine koerswijziging je doelstelling in de statuten van de stichting moet aanpassen (dat brengt ook weer extra notariskosten met zich mee). De bovenstaande doelstellingen zouden in een wat bredere formulering dan worden:

  • De stichting heeft tot doel talent op het gebied van de podiumkunsten en de beoefening van de podiumkunsten zelf te stimuleren in de breedste zin des woords.
  • De stichting heeft tot doel de beoefening van de beeldende kunst in de breedste zin des woords te stimuleren en te presenteren voor een groot publiek.