Mingler Scholarship

DEADLINE

16 januari 2023, 23:59 uur

Eenmaal per jaar wordt een Mingler Scholarship beschikbaar gesteld voor een samenwerking tussen een wetenschapper en een kunstenaar. Het Scholarship is bedoeld voor kunstenaars (uit alle artistieke disciplines) en wetenschappers (onderzoekers uit de geesteswetenschappen, sociale en natuurwetenschappen) die samen een onderzoeksproject willen starten. Alleen samenwerkingen tussen kunst en wetenschap komen in aanmerking.

  • Organisatie

    Het Mingler Scholarship is ontstaan uit het Mingler-netwerk, een initiatief van de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie. Zij maken beide deel uit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is ontwikkeld om startende artscience-samenwerkingen (binnen en buiten het Mingler-netwerk) een eerste financiële stimulans te geven.

  • Scholarship

    Het Scholarship bestaat uit een bedrag van € 10.000 (tienduizend euro), ter beschikking gesteld door de Stichting Niemeijer Fonds.