Meer informatie over de meerjarenregelingen talentontwikkeling en co-creatie

Op 1 december opent het Fonds voor Cultuurparticipatie twee nieuwe meerjarenregelingen: Talentontwikkeling en Co-creatie. Met deze regelingen richten ze zich op culturele instellingen die een doordachte visie op hun positie in en bijdrage aan het veld weten te combineren met samenhangende en relevante activiteiten.