Meer geld voor cultuur in Utrecht

De gemeente Utrecht trekt de komende jaren meer geld uit voor de culturele sector. Vanaf 2021 wordt er jaarlijks een bedrag van ruim 41 miljoen euro beschikbaar gesteld om de sector mee te laten groeien met de stad, 883.000 euro meer dan voorgaande jaren.

Dat staat in de cultuurnota 2021-2024, het vierjaarlijkse document met de visie op de Utrechtse culturele sector. Op basis van deze nota kunnen culturele instellingen subsidie aanvragen.

DEADLINE

Vraag je meerjaren subsidie aan voor 30 januari 2020