Makersregeling Cultuur voor Bredase kunstenaars

De gemeente Breda stelt 50.000 euro beschikbaar voor een Makersregeling Cultuur. Deze regeling dient de ontwikkeling van  de beroepspraktijk van kunstenaars in de regio ten goede te komen. Per aanvraag is er maximaal 5000 euro beschikbaar.