TheaterTekstTalent is een stipendium voor theaterauteurs, ingesteld door Fonds De Versterking

 • Organisatie

  Fonds De Versterking

 • Voor wie?

  Een schrijver komt in aanmerking voor het TheaterTekstTalent Stipendium als diegene voldoet aan de volgende criteria:

  • minimaal één en maximaal acht toneelstuk(-ken) van de schrijver is/zijn uitgevoerd in het professionele theatercircuit;
  • voor zijn/haar/diens schrijverschap beschikt de schrijver niet al over publieke of private financiering;
  • de schrijver heeft de Nederlandse of Belgische nationaliteit (of woont tenminste drie jaar in een van beide landen) en is actief in het Nederlandse theatercircuit;
  • BB: dit stipendium is bedoeld voor individuele schrijvers (dus niet voor collectieven).
 • Stipendium

  De stichting stelt elk jaar € 12.500 beschikbaar voor toneelschrijvers die een nieuw toneelstuk gaan schrijven. Daarnaast is er € 20.000 te vergeven als startbijdrage voor de uitvoering van het geschreven stuk en de productie van de voorstelling. Ten slotte is er € 2.500 beschikbaar voor de laureaat om te besteden aan coaching of voor een tussentijdse presentatie of lezing.

 • Criteria

  Het aangeleverde materiaal wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

   • de toneeltekst gaat over onderwerpen die relevant zijn voor volwassen publieksgroepen door de actualiteitswaarde, het maatschappelijke engagement en/of de bredere reflectie op de tijdgeest;
   • de tekst spreekt brede en mogelijk nieuwe publieksgroepen aan;
   • de schrijver laat met de tekst een ‘nieuw geluid‘ horen ten opzichte van het bestaande repertoire, hetzij inhoudelijk hetzij qua vorm.