Maak erfgoedparticipatie mogelijk met Faro subsidie

Erfgoedparticipatie staat centraal in het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt voor het Ministerie van OCW of Nederland dit verdrag zal ondertekenen. Dat gebeurt onder andere via proefprojecten waarin volgens het Faro verdrag wordt gewerkt of deze werkwijze verkennen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt zulke projecten.

Met name culturele of erfgoedorganisaties die zich inzetten voor erfgoedparticipatie, of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigen, kunnen een ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie aanvragen via deze regeling.

Met deze subsidie(s) maak jij erfgoedparticipatie mogelijk volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro.

DEADLINE

Een aanvraag kan worden ingediend:

a. 11 mei t/m 31 juli 2020;
b. 7 september t/m 27 november 2020;
c. 1 februari t/m 30 juni 2021.