Levendig Brabant

DEADLINE – 19 juli 2023

De subsidieregeling Levendig Brabant (onderdeel Pilots Levendig Brabant) is er voor toekomstbestendige initiatieven die werken aan onze maatschappelijke opgaven door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. 

 • Organisatie

  Provincie Noord-Brabant

 • Voor wie?

  Privaatrechtelijke rechtspersonen of een samenwerkingsverband tussen privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor initiatieven die zorgen voor het leggen van de verbinding tussen twee of meer sectoren Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd een subsidie ontvangen.

 • Criteria

  Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

   • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
   • het project legt de verbinding tussen twee of meer van de sectoren Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije Tijd, blijkend uit de inhoud en de activiteiten van het project zoals verwoord in het projectplan;
   • het project is gericht op een of meer van de volgende maatschappelijke opgaven van de provincie Noord-Brabant:
    • een gezonde en veilige leefomgeving met waarborg voor de omgevingskwaliteit;
    • energie- en grondstoffentransitie en een klimaatproof Brabant;
    • duurzame verstedelijking of een vitaal platteland;
    • mobiliteit;
    • duurzame en concurrerende economie;
    • brede welvaart, of
    • gezondheid