Kunstraad Groningen incidentenbudget en plusregeling amateurbudget

DEADLINE

1 februari 2023

Incidentenbudget:
Dit is het budget voor projecten in de kunstensector waarin artistieke kwaliteit centraal staat.

Plusregeling amateurkunst:
Dit budget is toegankelijk voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet individuele deskundigheidsbevordering.

  • Voor wie?

    Alle kunstvormen + professioneel + amateur in de provincie Groningen

  • Keywords

    Artistieke kwaliteit, spreiding, Groningse eigenheid