De Johan Polak Poëzie Prijs is een nieuwe prijs die vanaf 2024 jaarlijks wordt uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige dichtbundel, verschenen in de drie voorafgaande jaren. Anders dan bij andere poëzieprijzen mag een bundel dus gedurende maximaal drie jaar meedingen naar de prijs.

  • Organisatie

    De prijs wordt toegekend door de stichting Johan Polak Poëzie Prijs.

  • Voor wie?

    Bundels met een eerste druk in 2021, 2022 of 2023.

  • Bijdrage

    50.000 euro