It’s a new dawn, it’s a new day… for het nieuwe Kunstenplan!

Het Kunstenplan. Voor elke middel tot grote (gesubsidieerde) instelling is de vierjarige cyclus van het Kunstenplan wellicht wel de belangrijkste tijdlijn die gevolgd moet worden. Voor kleinere stichtingen is deze cyclus minder aan de oppervlakte aanwezig, maar heeft het meer invloed dan je misschien op het eerste gezicht zou denken.

Maar wat is het kunstenplan nou eigenlijk?

Elke vier jaar formuleert de Rijksoverheid nieuw kunstbeleid. Ze brengen opnieuw in kaart hoe ze zich verhouden tot de waarde van diverse kunstvormen. Aan dit beleid worden nieuwe criteria gekoppeld voor de sector. Daarop volgend moeten alle door de overheid gesubsidieerde instellingen opnieuw hun subsidie voor die vier jaar aanvragen, met een beleidsplan dat die vier jaar bestrijkt. Dat geldt zowel voor:

 • De instellingen die hun subsidie rechtstreeks vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen, de zogenaamde Basis Infrastructuur (BIS) instellingen;
 • Als stichtingen die hun financiering ontvangen via de diverse Rijksfondsen;
 • Als organisaties die hun financiering krijgen vanuit gemeenten en provincies.

Dit artikel komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het nieuwe Kunstenplan beslaat namelijk de periode 2025-2028. Nou en, het is nog maar 2023, you may say. Maar de deadlines voor aanvragen zijn al begin 2024. Dus, als je een kans wil maken op een plekje in deze vierjarige subsidie moet je aan de bak (als je dat niet al aan het doen bent.)

Welke stappen moet je zetten?

 1. Lees de cultuurnota 25-28 van de Rijksoverheid of de nota van jouw gemeente.
 2. Bezoek een van de diverse voorlichtingen die door de verschillende overheden of door jouw branchevereniging georganiseerd worden.
 3. Onderzoek of en op welke wijze jouw instelling iets toevoegt aan het culturele landschap dat in de voor jou relevante nota geschetst wordt.
 4. Onderzoek of je daar nog bepaalde stappen voor moet ondernemen, zoals het aangaan van partnerschappen.
 5. En hou de publicatie van de criteria/handleiding voor aanvragen goed in de gaten.
 6. En ga plannen schrijven en begroten!

Ja maar, ik ben helemaal niet bezig met vierjarige subsidie als zelfstandig kunstenaar of kleine stichting! Dan nog is dit ook voor jou een belangrijke periode:

 1. Het nieuwe Kunstenplan heeft grote invloed op de infrastructuur van het culturele veld. Het is ook van invloed op bijvoorbeeld jouw vaste expositieplek, de ruimte waar je repeteert, de plek waar je eigenlijk over twee jaar een partnerschap mee aan wil gaan en alle andere mogelijke partners, die op hun beurt ook weer afhankelijk zijn van deze veranderende infrastructuur.
 2. Daarnaast wordt in deze nota’s de overkoepelende visie op cultuur geformuleerd voor de komende vier jaar, door bijvoorbeeld jouw gemeente. Die nieuwe visie heeft niet alleen invloed op de meerjarig gesubsidieerden en de infrastructuur, maar ook op de projectsubsidies, impulsregelingen etc. die de gemeente verstrekt.

Kortom: voor iedereen in de sector breekt weer een belangrijke, en spannende tijd aan. En, niet te vergeten, de plannen worden nu vormgegeven, dus het is een tijd waarin iedereen vooruit denkt, nieuwe afspraken maakt en nieuwe partnerschappen aangaat. Mocht je je nog niet in het Kunstenplan verdiept hebben, ga dat wel doen. Want: een slimme meid (/kunstenaar/instelling/organisatie) is op haar toekomst (het nieuwe Kunstenplan) voorbereid!

DEADLINES

Check voor de zekerheid ook altijd de deadlines op de website van het fonds!

jul
1
Tweejarige subsidie cultuur 2025-2026
Gemeente Breda
Meerjarig | Breda Om deze inhoud te zien, heb je een abonnement nodig. Of log in als je al lid bent.
jul
1
Vierjarige subsidie ‘stadsbreed cultureel festival’
Gemeente Breda
Meerjarig | Breda Om deze inhoud te zien, heb je een abonnement nodig. Of log in als je al lid bent.