Kunstsubsidies introductie

Het is zo ver: je hebt een verhaal, belangstellenden, een goed plan, een goede begroting én een stichting. Dan is nu het moment om al dat praten en schrijven om te zetten in daadwerkelijke actie en keiharde cash. Kortom: het is tijd je financiële middelen te gaan verzamelen. Ondanks alle nieuwe hippe introductie kunstsubsidiesopties is subsidie nog steeds een van de meest gebruikte middelen.

Wat zijn kunstsubsidies?

Subsidie is een financiële gift aan een project of organisatie die niet  kan draaien op alleen de eigen inkomsten. Ook kan het een financiële stimulans zijn voor bijvoorbeeld een persoon, school of bedrijf om andere (volgens de gever betere) keuzes te maken. In de kunst en cultuur sector komen beide vormen van subsidiëren voor. Een voorbeeld van de eerste vorm van subsidie is kunstsubsidie voor een dansgezelschap dat niet kan bestaan van inkomsten uit voorstellingen. Een voorbeeld van de tweede vorm van kunstsubsidies is een school die van de overheid een bepaald budget tot zijn beschikking krijgt om specifiek te besteden aan culturele activiteiten.

De subsidieverstrekker geeft altijd vanuit een bepaald belang. Binnen de kunst- en cultuursubsidies  zijn de belangen die regelmatig voorbijkomen: educatie, toegankelijkheid, participatie, kwalitatief hoogwaardige kunst, vernieuwing en het stimuleren van de culturele economie.

Overheid vs. particulier

Kunst en cultuursubsidieverstrekkers zijn in twee belangrijke groepen in te delen: de overheid en particuliere fondsen. De overheid verstrekt kunstsubsidies op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaanfonds of via de gemeente.

Tip

Wanneer je gaat aanvragen is het goed je te realiseren of je bij de overheid of bij een particulier fonds aanvraagt. Zo heeft het Fonds Podiumkunsten als eis dat tenminste 20% van de kosten niet gedekt worden door overheidssteun.Een particulier fonds kan dit gat dichten.

Particuliere fondsen zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn kleine fondsen die zich op heel specifieke belangen richten, maar ook grote fondsen, met een breed scala aan projecten en een flink budget. Sommige van deze fondsen zijn gekoppeld aan grote bedrijven of banken. Hier kan de grens tussen subsidie en sponsoring vervagen. Toch spelen er andere belangen bij subsidie dan bij sponsoring. (Sponsoring is een commerciële keuze, terwijl fondsen meestal om ideële redenen projecten steunen.) Hou daarom altijd goed in de gaten wat de andere partij van je verlangt.

Zijn kunstsubsidies vrijblijvend?

Nee, wanneer je een positief advies van een fonds krijgt betekent dat niet dat je al het geld zomaar mag houden. Ten eerste moet je, wanneer er in het werkproces een belangrijke aanpassing gemaakt wordt, het fonds hiervan op te hoogte te stellen. Dit kan invloed hebben op je financiële ondersteuning. Daarnaast krijg je bij sommige fondsen aan het begin slechts een (ruim) voorschot. Pas wanneer het project goed afgerond is (financieel en inhoudelijk) wordt de rest betaald. Ten slotte, mocht je in de zeldzame situatie terechtkomen dat je geld over hebt, dan dient dit geld bij sommige fondsen teruggeboekt te worden op de rekening van het fonds.

Blijf op hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief met open calls, workshops, residenties, kunstprijzen en meer!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.