Internationale Samenwerking 2022-2024

DEADLINE

Open tot 28 augustus 2024

Subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten met landen binnen of buiten het Koninkrijk.

Verkennen richt zich op de eerste stap in een internationale samenwerking. Je kan hier subsidie aanvragen voor de verkenning van een mogelijk internationaal samenwerkingsproject binnen cultuureducatie of -participatie.

Samenwerken richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een internationaal samenwerkingsproject op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

  • Organisatie

    Fonds Cultuurparticipatie

  • Voor wie?

    Een culturele instelling uit het Nederlands Koninkrijk, zonder winstoogmerk, een professional die minimaal drie jaar werkzaam is op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie.