Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht organiseert Innovatiecafés in september

De Innovatiecafés staan in het teken van kennisdeling, netwerkvorming en verdieping. Ieder Innovatiecafé heeft een centraal thema. Aan de hand van korte inhoudelijke presentaties van gastsprekers gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Doel hierbij is om ontwikkelvraagstukken te verkennen en uitdagingen en kansen te benoemen. De opbrengsten van deze gesprekken koppelt het fonds vervolgens weer terug aan de sector. Tijdens het Innovatiecafé informeert het fonds over de vernieuwde regeling, ontwikkel-programma’s en workshops.

  • 14 september 2022 – Woerden
  • 21 september 2022 – Houten
  • 28 september 2022 – Zeist