Impulsgeldenprogramma 2023

DEADLINE

6 maart 2023 09:00 uur t/m 12 maart 2023 23:59 uur

Heb je als maker of culturele organisatie een ontwikkelambitie waarmee je op de (middel)lange termijn je zakelijk en artistiek succes vergroot? En is dit van betekenis voor de Brabantse cultuursector? Of wil je als opdrachtgever kunst en cultuur inzetten bij maatschappelijke vraagstukken?

 • Organisatie

  Kunstloc Brabant

 • Voor wie?

  Makers of culturele organisaties die op (middel)lange termijn hun zakelijk en artistiek succes willen vergroten.

 • Criteria

  Om in aanmerking te komen voor subsidie impulsgelden moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

  • het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem;
  • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd door ofwel de positie van de aanvrager in het culturele veld, ofwel door het betrekken van erkende partijen uit het culturele veld;
  • het project draagt in voldoende mate bij aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is in voldoende mate toekomstbestendig op bedrijfseconomisch en/of maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect;
  • het project is in voldoende mate consistent in doel, opzet en uitvoering.

  De te ondernemen stappen of activiteiten moeten dus goed zijn onderbouwd, uitgewerkt en geconcretiseerd. Je moet ook aannemelijk kunnen maken dat je plan daadwerkelijk bijdraagt aan de beoogde ontwikkeling én dat hiermee een duurzaam effect wordt bewerkstelligd binnen de Brabantse cultuursector.

 • FAQ

  Check de FAQ voor de antwoorden op de meest gestelde vragen.