Impuls samenwerking cultuur- of erfgoedorganisaties Noord-Holland

DEADLINE – 17.00 uur op 31 december 2023

Door subsidieverlening samenwerking te stimuleren van professionele cultuur- of erfgoedorganisaties met tenminste één rechtspersoon die werkzaam is in het domein van de zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs, gelegen in Noord-Holland.

 • Organisatie

  Provincie Noord-Holland

 • Voor wie?

  Rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een cultuur- of erfgoedorganisatie gevestigd binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland.

 • Wat?

  De provincie geeft subsidie voor nieuwe, niet bestaande, activiteiten van de aanvrager die de toekomstbestendigheid van de cultuur- of erfgoedorganisatie versterken of die de werkgelegenheid in de culturele sector in de provincie Noord-Holland versterken.

  Het gaat hierbij om activiteiten waarbij wordt samengewerkt met tenminste één rechtspersoon die werkzaam is in het domein van de zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs en die voldoet aan de in de bijlage 2 genoemde SBI-codes, en waarbij het doel is om gezamenlijk:

  • inhoudelijke producties of activiteiten te ontwikkelen; of
  • nieuwe doelgroepen of een meer diverse doelgroep te bereiken; of
  • marketingactiviteiten te organiseren.
 • Bijdrage

  De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000,-.