IDENTITIES zoekt tentoonstellingslocaties

Je stapt een ruimte binnen en staat oog in oog met een manshoge in traditionele Rwandese kleding gestoken jongeman. Hij voert een dans voor je uit. Aan het eind staart hij je een aantal seconden aan. Dan pas doorbreekt zijn glimlach de stilte. In een ander beeld knippert een vrouw haar tranen weg. Je besluit meer te willen weten en gaat voor haar staan. Ze zingt in het Grieks: “Why bird don’t you sing like you used to? They cut of my little wings, they took away my voice. Ah, how can I sing?”

HET PROJECT
In Nederland leven op dit moment 200 nationaliteiten, mensen die zweven tussen identiteiten – woonachtig in Nederland, maar met een ander cultureel DNA. Vaak leven deze nationaliteiten ieder in hun eigen (culturele) bubbel. Onze missie is het ontmoeten en samenbrengen van deze verschillende werelden.

In een periode van twee jaar willen we zoveel mogelijk nationaliteiten filmen tijdens een bepaalde handeling die nauw verbonden is met hun culturele identiteit. De geportretteerden komen uit alle windstreken: van Gambia tot Griekenland, van Rwanda tot India, van Niger tot Italië. Zij worden in beeld gebracht tijdens de uitvoering van een bepaald ritueel, dans, ceremonie, lied, gebed, gezang, etc. dat voor hen grote betekenis heeft.

De videotableaus brengen we samen in een monumentale installatie, waarbij de gefilmde portretten op ware grootte worden geprojecteerd. Daarnaast stellen we een begeleidende catalogus samen met interviews en foto’s van alle geportretteerden. In eigen woorden vertellen zij hun levensverhaal, waarbij ‘identiteit’ als rode draad door alle verhalen loopt.

Tijdens het realiseren van onze ambitie exposeren we door het land pop-up video installaties met tot dan toe gemaakte portretten. Hiermee willen we een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met dit work in progress en hopen we nieuwe nationaliteiten te ontmoeten en met elkaar te verbinden.

WAT ZOEKEN WIJ?
Stichting Take Twee zoekt locaties om IDENTITIES in de vorm van pop-ups te presenteren en breed onder de aandacht te brengen. Hierbij denken we aan deelname aan groepsexposities, festivals, symposia, leegstand-beheer, etc. Dit kan voor een dagdeel, één dag of meerdere dagen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Een verticale projectie op ware grootte van de tot dan toe gemaakte portretten, waarbij minimaal één van de makers aanwezig zal zijn. Omdat we het van belang vinden de dialoog aan te gaan is ons streven om steeds een deelnemer van het project aanwezig te laten zijn. Door het pop-up karakter zijn we flexibel en kunnen we ons aanpassen aan uw situatie en/of locatie.

STICHTING TAKE TWEE
In een tijd van culturele en politieke scheiding vinden wij het van belang verhalen voor het voetlicht te brengen waarin mensen van diverse nationaliteiten, generaties en tradities centraal staan. Het is belangrijk te zoeken naar wat ons als mensen verbindt en tegelijkertijd oog te hebben voor wat ons uniek maakt en ons van elkaar onderscheidt. Als stichting Take Twee willen we dit doen door het initiëren en realiseren van artistiek vernieuwende (community) projecten uitgevoerd in zowel traditionele als nieuwe media, en deze zowel offline als online aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.

UITVOERING
IDENTITIES wordt gerealiseerd door Eric Meyer (Gouda, 1957) en Rick Alberigs (Maastricht, 1990). Beiden bevlogen kunstenaars en werkzaam in verschillende audiovisuele disciplines vertegenwoordigen zij twee generaties creatieve makers.

Heeft u een tentoonstellingslocatie beschikbaar of een goede suggestie voor een locatie dan komen we graag met u in contact. Stuur een mail naar [email protected] of bel ons op 0629001455.