HR-vouchers voor culturele en creatieve sector

Kan jouw organisatie ondersteuning gebruiken bij de professionalisering van het organisatie- en personeelsbeleid? En zou je advies hierover willen van een HR-adviseur?

 • Door wie?

  De HR-voucher voor de culturele en creatieve sector is een initiatief van:

  • Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Fonds Podiumkunsten
  • Mondriaan Fonds
  • Nederlands Filmfonds
  • Nederlands Letterenfonds
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Voor wie?

  Instellingen, organisaties en gezelschappen die subsidie ontvangen of hebben ontvangen van de rijkscultuurfondsen op grond van de volgende regelingen komen in aanmerking voor de HR-voucher:

  Fonds Podiumkunsten

  • Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024
  • Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024 (nieuw)

  Fonds voor Cultuurparticipatie

  • Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
  • Regeling meemaakpodia 2018–2020 (nieuw)
  • Regeling Brug voor Talent (nieuw)
  • Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 Caribisch Nederland (nieuw)
  • Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (nieuw)
  • Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie (nieuw)
  • Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs (nieuw)
  • Regeling Cultuureducatie VMBO, VSO en PRO (nieuw)
  • Regeling Each One Teach One (nieuw)
  • Regeling Urban Arts Talent (nieuw)

  Mondriaanfonds

  • Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017 (tot heden)
  • Deelregeling Kunstpodia
  • Deelregeling Kunst Verbinding (nieuw)
  • Deelregeling Kunst Erfgoed Presentatie (nieuw)

  Letterenfonds

  • Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024
  • Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024
  • Regeling Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds, artikel 16, beleidsprioriteit meerjarige subsidies talentontwikkeling diversiteit 2021 (nieuw)
  • Regeling Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten Nederlands Letterenfonds 2020 & 2021 (nieuw)

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

  • Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024
  • Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma Creatieve Industrie 2021-2022
  • Regeling Festivals en publiekspresentaties (nieuw)

  Nederlands Filmfonds

  • Categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestival onder Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film per 1 november 2019
  • Projectsubsidie Filmfestival (nieuw)
 • Voor wat?

  De HR-voucher kun je inzetten om meer of extra expertise in te winnen voor het personeelsbeleid van jouw instelling of gezelschap. Je kunt de voucher bijvoorbeeld aanvragen voor:

  • Advies over de toepassing van verschillende Fair Pay contractvormen
  • De ontwikkeling en de uitvoering van het opleidingsbeleid voor je medewerkers
  • Begeleiding bij de inzet van vrijwilligers
  • Algemene scan van je personeelsbeleid en het doorvoeren van mogelijke verbeteringen
  • Advies over het op de juiste manier toepassen van voorbeeld-cao’s
  • Analyse van contractvormen, inclusief het opstellen daarvan
  • Begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid in je organisatie
  • Advies bij vragen over passende pensioenregelingen en de implementatie van deze regelingen.