Werk je internationaal? Houd je activiteiten bij via het nieuwe MyDC User Portal.

De DutchCulture Database houdt internationale activiteiten van Nederlandse kunstenaars bij om de culturele impact van Nederland in het buitenland te volgen. De activiteiten worden voornamelijk verzameld door de hulp van collega’s op de Nederlandse ambassades en bij de verschillende cultuurfondsen. Hoewel ook contact opgenomen wordt met individuele organisaties en gegevens verzameld worden via de eigen deskresearch, zijn activiteiten die niet verbonden zijn met de fondsen of ambassades veel moeilijker te volgen. Met de komst van het MyDC-portaal kunnen kunstenaars en kunstorganisaties hun informatie nu direct toevoegen, een belangrijke stap in het vergroten van de juistheid en volledigheid van de informatie in de database.

De MyDC User Portal is een nieuwe functie waarmee Nederlandse of Nederlandse kunstenaars en culturele organisaties hun eigen pagina en activiteiten rechtstreeks op de website en in de database kunnen toevoegen en bewerken. Dutch Culture hoopt dat zoveel mogelijk Nederlandse kunstenaars en culturele organisaties MyDC gaan gebruiken.