Hoeveel geld vraag je aan bij een fonds?

Het is vaak een eindeloos twijfelen. Je hebt besloten te gaan fondsenwerven, maar hoeveel kan je eigenlijk aanvragen bij welk fonds?

Hoeveel mag je uitgeven?

Voordat we op het aanvragen ingaan eerst het volgende: een standaard ideaal totaalbedrag voor je begroting (de optelsom van alle kosten die je gaat maken) is er eigenlijk niet. Het gaat erom dat je begroting de doelen van jouw project reflecteert. Oftewel: geef je het geld zo uit dat het project er zo uit komt te zien als je voor ogen hebt? En die optelsom kan 10.000 maar ook 100.000 euro zijn.

Hoeveel mag je aanvragen?

hoeveel geld vraag je aan bij een fonds

Maar, over de bedragen in je dekkingsplan zijn er wel richtlijnen te formuleren. Die richtlijnen verschillen per fonds. Soms heeft een fonds de voorwaarde voor een minimum percentage aan eigen inkomsten of is er een maximum gesteld aan overheidsfondsen. Soms geeft een fonds concreet aan dat ze een maximum bedrag uitkeren en sommige fondsen hebben juist een mimimum bedrag dat ze willen bijdragen. Dit zijn redelijk concrete richtlijnen, die een duidelijke invloed hebben op het al dan niet toekennen van je aanvraag. Hou daar dus rekening mee!

Het fonds heeft geen richtlijnen?

Soms hebben fondsen geen duidelijke richtlijnen. Dan nog is het goed een beeld te krijgen van de beschikbare budgetten van een fonds. Vraag jij 10.000 euro aan, bij een fonds dat slechts in totaal 10.000 euro te besteden heeft, dan is de kans klein dat ze jouw aanvraag honoreren. Tegelijkertijd kan het zonde zijn heel veel kleine bedragen bij verschillende fondsen aan te vragen, terwijl een fonds best een groter bedrag had willen toekennen.

Hoe weet je wat je kan aanvragen?

Hoe kom je er dan achter wat een goed bedrag is per fonds om aan te vragen? Dat vergt soms een beetje speurwerk op de website van het fonds:

  1. Kijk als eerste naar de richtlijnen. Zijn er duidelijke vereisten, dan vind je die daar terug.
  2. Kan je daar niets vinden? Bekijk dan het jaarverslag van het fonds.  Deze geven een goede indruk van wat het fonds te besteden heeft en hoe ze dit uitgeven. Jaarverslagen vindt je vaak op de site, al zijn ze soms wat verstopt.
  3. Kom je er dan nog niet uit? Bekijk dan de gehonoreerde projecten. Kijk naar een project dat vergelijkbaar is met wat jij wil doen. Hoeveel hebben zij gekregen?

Succes!