Nieuw Cultuurmakersfonds met dank aan #Doemeemetjeaow

Het Cultuurmakersfonds biedt makers steun om een nieuw project te starten en een impuls te geven aan het huidige culturele aanbod. Zodat de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft. Hiervoor is op dit moment twee miljoen beschikbaar dankzij de voorlopige opbrengst van het burgerinitiatief #Doemeemetjeaow en een anonieme schenking.

Professionele makers (stichtingen of collectieven) in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen, kunnen vanaf 11 juni om 9:00 uur een aanvraag indienen via de website van het Cultuurfonds. Daar verschijnt die dag het aanmeldformulier online. Ook kan je daar terecht voor de voorwaarden en procedure.

DEADLINE

Aanvragen kan vanaf donderdag 11 juni 2020 om 9.00 uur. De procedure sluit zodra de capaciteit van het budget is bereikt.