Het belang van jouw kunstproject

Veel subsidieverstrekkers vragen naar een bepaalde relevantie van het werk, of belang, actualiteit of urgentie. Waarom moet dit project juist op dit moment geld krijgen? Afhankelijk van de verstrekker kan dit gaan om iets maatschappelijks, het belang voor de omgeving of gemeente, het stimuleren van een nieuwe ontwikkeling in de kunst of de eigen ontwikkeling van de kunstenaar.

Makers worstelen hier vaak mee, omdat het idee voor een project vaak voortkomt uit een eigen interesse of een intuïtief gevoel. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden moet je proberen afstand te nemen van je werk. Probeer, hoe abstract ook, je voor te stellen hoe het eindproduct eruit komt te zien en hoe dit interessant kan zijn voor bijvoorbeeld de kinderen uit de buurt, de kunstvorm waarin je werkt, of het culturele klimaat van een bepaalde wijk. Wat gaat het eindresultaat betekenen voor het publiek?

#hoedan
Belang, actualiteit, urgentie of relevantie. Het kan per project en doelstelling van het fonds flink uiteen lopen. Er is daarom geen vaste formule deze deelvraag te beantwoorden. Onderstaande vragenmatrix kan je wel de goede richting op helpen. Let op: je project hoeft niet voor alles en iedereen relevant te zijn. Je hoeft dus ook niet elk vak van de matrix in te vullen. Ook hier is het juist hoe concreter, hoe beter.

Werk je met een groep? Dan is het ook leuk dit eens gezamenlijk te bekijken. Staan jullie er hetzelfde in, heeft iemand nog andere ideeën?

Hoe beïnvloedt het project: jouw ontwikkeling als maker?Hoe beïnvloedt het project: de discipline waarin je werkt?Hoe beïnvloedt het project: de omgeving (locatie) waarin je werkt?Hoe beïnvloedt het project: de wereld / de maatschappij?
Waarom juist nu?
Is er een probleem?
Mis je iets?
Is er een bepaalde uitdaging?
Is er een bijzondere gelegenheid of aanleiding?
Verandert dit de toekomst van?
Vul aan op basis van je eigen interesses…

Tip:

Als je inzoomt op de wisselwerking tussen jouw project en jouw beoogde doelgroep, bedenk je dan: Is dit project de moeite waard voor de doelgroep? Wat ervaart de doelgroep? Welke impact heeft het op de doelgroep? Met een mooi woord noemen we dit ook wel de zeggingskracht. Het vertrouwen van de adviseur in de uiteindelijke zeggingskracht van jouw project is vaak een belangrijk criterium voor toekenning van een subsidie of financiële bijdrage.