Herziening cultuurbestel in een notendop

Op 11 april bracht de Raad voor Cultuur een advies uit over een herziening van het cultuurbestel: cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. Hierin wordt opnieuw geformuleerd wat de belangrijkste doelstellingen zouden moeten zijn van de Nederlandse cultuursector, wat de knelpunten zijn om die doelstellingen te bereiken en hoe die knelpunten kunnen worden weggehaald. Het document bevat dan ook per disicipline aanbevelingen om de hoofddoelstellingen te bereiken.

Op 15 april reageerden de 6 rijkscultuurfondsen gezamenlijk op dit advies in een brief aan de minister, waarin zij pleiten voor een minder grootschalige wijziging van het cultuurbestel dan voorgesteld door de minister.

In de komende periode zal er een uitgangspuntenbrief worden gepresenteerd waarin de cultuurplannen voor de periode 2021-2014 zijn terug te vinden. Hier vind je een overzicht van het hele proces.