Herdenkingsjaar Slavernijverleden

DEADLINE

1 mei 2024

Tijdens het Herdenkingsjaar van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 wordt extra aandacht besteed aan het Slavernijverleden. Deze regeling is voor activiteiten en initiatieven op het gebied van herdenken en vieren van de afschaffing en/of die een bijdrage leveren aan kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden.

  • Organisatie

    Fonds voor Cultuurparticipatie

  • Voor wie?

    Voor de te ondersteunen projecten is het een voorwaarde dat de gemeenschap(pen) zelf de aanvrager is. Het is belangrijk dat zij zeggenschap hebben over de opzet, organisatie en uitvoering van het project. In de uitvoering nemen zij de leiding. De aanvrager kan samenwerken met bijvoorbeeld culturele organisaties, erfgoedinstellingen of onderwijsinstellingen. Dit kan ook een samenwerking zijn met een organisatie in het buitenland door bijvoorbeeld online bijeenkomsten, via een verslag of het delen en toepassen van samenwerkingsvormen tussen de verschillende organisaties.