Gezocht: iedereen

Als je plannen schrijft, of dat nou project-, educatie-, marketing- of impactplannen zijn, moet je vaak ook een alinea wijden aan je doelgroep. Oftewel: voor wie doe je dit nou eigenlijk? En daarna, hoe bereik je die doelgroep(en) dan?

Soms kom je met je boerenverstand al een heel eind, op andere momenten heb je wellicht meer informatie of inspiratie nodig. En daar helpen wij je graag mee op weg!

De profielschets

Een veelgebruikte methode om dieper in je doelgroep te duiken is door het maken van een of meerdere profielschetsen. In plaats van je doelgroep breed en overkoepelend te benaderen, licht je een of meerdere individuen uit en probeer je een zo compleet mogelijk beeld van die persoon te schetsen. Je stelt de vragen:

 • Hoe heet de persoon?
 • Wat is de leeftijd?
 • Wat is zijn of haar afkomst?
 • Wat eet, leest, bezoekt de persoon?
 • Reist de persoon met de auto, of de trein?
 • Waar wordt er gewinkeld, wat is de gezinssamenstelling, de favoriete vakantiebestemming?
 • Etc. etc.

Het doel hiervan is om de marketing specifieker te kunnen maken. Als je weet wat jouw doelgroep graag leest, weet je waar je moet adverteren. Als je weet wat de interesses zijn, is het makkelijker de aandacht te trekken met een beeld of tekst. Als je weet hoe de persoon reist, weet je of je locatie toegankelijk genoeg is, enzovoorts.

Adoptiecategorieën

Ruurd Mulder maakt in zijn boek ‘De Kunst van Cultuurmarketing’ gebruik van zogenaamde adoptiecategorieën. Dit is een inschaling van groepen mensen op basis van hoe makkelijk of moeilijk ze te verleiden zijn een kunstproject (in welke vorm dan ook) te bezoeken.

 • Innovators (2,5 %) Grote vernieuwingsdrang, jong, avontuurlijk, grootstedelijk, culturele broedplaatsen
 • Early Adopters (13,5 %) Hoge sociale status, opinieleider > van groot belang voor marketing en promotiedoeleinden
 • Early Majority ( +- 34 %) Product moet zijn waarde hebben bewezen > van belang vanwege omvang
 • Late Majority (+- 34 %) Beperkte financiële middelen, minder innovatief dan early majority, alleen met intensieve distributie en massacommunicatie goed te bereiken
 • Laggards (+- 16 %) Zekere weerzin tegen veranderingen – moeilijk te beïnvloeden

Culturele Doelgroepenmodel

Een van de deelnemers aan onze online workshops (ja, wij hebben online workshops, lees hier meer!) wees ons op het Culturele Doelgroepenmodel gemaakt door Rotterdam Festivals. Hierin vind je 11 culturele doelgroepen, van ‘weelderige cultuurminnaars’ tot ‘nieuwsgierige toekomstgrijpers.’ Bekijk het Culturele Doelgroepenmodel hier…