Garantieregeling vrije producenten

DEADLINE

nog niet bekend

In februari 2023 opent het Fonds Podiumkunsten het aanvraagloket van een garantieregeling voor vrije producenten in de podiumkunsten. Met deze nieuwe regeling geeft het Fonds uitvoering aan een voornemen van staatssecretaris Gunay Uslu om vrije producenten in staat te stellen te investeren in nieuw repertoire voor de Nederlandse markt met als doel de kwaliteit en diversiteit van het aanbod te vergroten. Met de regeling wordt daarnaast beoogd een groot publiek te bereiken en werkgelegenheid te stimuleren.