Friestalige toneelstukken

DEADLINE

30 september 2022

Vanaf 19 januari 2022 tot en met 30 september 2022 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts.