Fondsenwerving ten tijde van de Corona crisis

Het is geen nieuws dat de cultuursector het zwaar heeft. In het overleven van culturele instellingen tijdens en na de crisis spelen de fondsen een grote rol. Daarom kwamen bij ons ook al vrij snel na het begin van de maatregelen vragen binnen hoe de fondsen met de nieuwe situatie om zouden gaan. En eerlijk gezegd wisten wij dat ook niet direct. In de sector werd al een hoop gespeculeerd en verschillende toekomstscenario’s werden uitgedacht. En waar sommige fondsen juist even ‘op slot’ gingen en een pauze inlasten, organiseerden andere fondsen (en gemeentes) op korte termijn snelloketten voor Corona gerelateerde projecten.

Hoewel wij alles nauwlettend in de gaten hielden (en houden) konden wij nog geen algemene antwoorden op de vragen geven. We besloten daarom ook dat nog even niet te doen en vooral niet vooruit te lopen op de situatie. Inmiddels is het stof weer iets meer neergedaald en wordt langzaamaan helder hoe de cultuurfondsen met de situatie omgaan. Daarom hebben we een aantal veelgehoorde vragen nog eens op een rijtje gezet. Blijf opletten, elk fonds is anders, houdt dus vooral websites van de voor jou belangrijke fondsen in de gaten.

  1. Mijn project is niet, of maar deels, doorgegaan. Moet ik subsidie terugbetalen?

Het algehele beeld is dat de fondsen hier ‘coulant’ mee omgaan. Ofwel dat ze begrip hebben voor de situatie. Echter, de situatie is per fonds verschillend en ook bij de fondsen zelf wordt er per project bekeken wat de beste oplossing is. Hoeveel kosten heb je bijvoorbeeld al gemaakt, kan je uitstellen of het in een andere vorm door laten gaan? Heb je subsidie ontvangen voor een project dat op dit moment niet doorgaat, neem dan altijd persoonlijk contact op met je fonds(en).

  1. Ik zit midden in de voorbereiding van een nieuw project, kan ik hiervoor nog fondsen werven?

De meeste fondsen benadrukken dat de lopende regelingen nog gewoon gelden en stimuleren vooral dat je echt aanvraagt. Sommige fondsen geven wel aan dat er meer geld aangevraagd wordt dan normaal. Daarnaast merken we dat de organisaties van de fondsen zelf op dit moment ook zwaarder belast worden. Dit kan leiden tot uitgestelde vergaderingen en latere beoordelingen. Het grootste deel van de fondsen loopt echter gewoon op schema.

Er zijn fondsen die expliciet aangeven dat er nog geen specifieke toelagen of aanpassingen beschreven hoeven te worden op de mogelijkheden van het project in de ‘anderhalvemeter samenleving’. Maar nu het spoorboekje bekend is gemaakt en we iets meer beeld krijgen hoe de rest van 2020 er wellicht uit gaat zien lijkt het ons niet onverstandig, mocht je project nog plaatsvinden in 2020, daar toch op een realistische manier over na te denken.

  1. Ik wil een speciaal ‘Corona project’ organiseren, kan ik hiervoor geld aanvragen?

Verschillende fondsen hebben speciale snelloketten opgezet voor projecten gerelateerd aan de huidige situatie. In eerste instantie gebeurde dit veelal lokaal, nu heeft bijvoorbeeld ook het Fonds Podiumkunsten een nieuwe regeling, genaamd ‘Balkonscènes.’ Snelloketten hebben als voordeel dat de aanvraag meestal eenvoudig is en het antwoord snel binnen. Wel zijn de budgetten vaak beperkt. Wil je een groter project opstarten, kijk dan ook eens of je binnen de gewone regelingen terecht kan.

  1. Mijn organisatie (of ikzelf) zit in financiële problemen door de situatie, kan ik ergens hiervoor geld aanvragen?

De rijksoverheid heeft natuurlijk een aantal algemene maatregelen genomen voor financiële compensatie. Hierover lees je meer op de website van de overheid. Voor aanvullende hulp (en eventuele noodfondsen) worden op dit moment plannen gemaakt. Die zijn nog in ontwikkeling. De 300 miljoen euro voor cultuur gaat in eerste instantie naar de meerjarig gesubsidieerde organisaties. We zien dat verschillend lokale overheden proberen dit aan te vullen voor hun ‘eigen’ culturele organisaties. Wij adviseren goed je eigen gemeente in de gaten te houden. Ook kan het verstandig zijn contact te leggen met andere vergelijkbare culturele organisaties in jouw omgeving, om gezamenlijk jullie situatie goed voor het voetlicht te brengen.

Heel veel succes in deze uitdagende tijden!