Kosten

350 euro (excl. BTW). 10% KORTING VOOR LEDEN!

Wat gaan we voor je doen?

Als we de gegevens hebben ontvangen en we geen vragen meer hebben, gaan we aan de slag.

Op basis van de door jou aangeleverde gegevens maken we een fondsenscan met daarin:

  • Een long list met geschikte fondsen;
  • Een short list met specificaties (bedragen, criteria, deadlines, etc)  passend bij de begroting voor een 1e aanvraagronde;
  • Een aanvraagplanning voor de eerste aanvraagronde + backupplan;
  • De te volgen criteria van de aanvragen. Waar moet je op letten?

Als we de scan hebben afgerond, plannen we een gesprek van 20 minuten met je om de resultaten te bespreken en aan te geven waar de valkuilen zitten.

Hoe lang duurt het?

We streven ernaar de fondsenscan binnen 14 dagen op te sturen.

Fondsenscan

De fondsenscan is meer dan een lijstje met fondsen dat je aanvraagt. Een goede scan zoekt naar een gezonde en realistische financieringsmix en balanceert de verschillende individuele criteria die de fondsen (financieel, inhoudelijk en productioneel) aan je project stellen.

Vul het onderstaande formulier zo compleet mogelijk in als je van onze dienstverlening gebruik wilt maken.

Vraag je aan vanuit een stichting als zzp'er of een collectief?
Ik ben abonnee van Platform Cultureel Avonturiers(Vereist)

Projectomschrijving

Graag het wat, wie, waarom en hoe van het project kort toelichten
Op welke locatie(s) vindt het project plaats?

Tijdsplanning

Geef aan wanneer je bijvoorbeeld start met repetities, vooronderzoeken, pre-productie, etc.
Wanneer is de start van het project. Dit betekent in de meeste gevallen wanneer is de eerste presentatie aan een publiek.
Wanneer is het project afgerond?

Begroting

Geef hier het totaalbedrag van de geschatte kosten.
Toegestane bestandstypen: xls, pdf, xlsx, Max. bestandsgrootte: 10 MB.

Dekkingsplan

Alleen excelbestanden of PDF's zijn toegestaan
Hoeveel eigen inkomsten zijn er? Zijn er inkomsten zoals uitkoopsommen van theaters, musea of festivals? Inkomsten uit kaartverkoop? Geef hier een totaalbedrag van de geschatte inkomsten uit eigen inkomsten.

LET OP! Mocht er uit de door jou aangeleverde gegevens blijken dat we geen adequaat plan kunnen maken, (bijvoorbeeld door een te krappe tijdsplanning of onvoldoende geschiktheid van het project), dan geven we de opdracht terug en stellen we je daar per mail van op de hoogte.