Financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst Eindhoven

DEADLINE

30 juni 2023

De Basisbijdrage Amateurkunst heeft tot doel het vitaal houden van de georganiseerde amateurkunst in Eindhoven; Deze financiering is bedoeld als ondersteuning in de basiskosten van de vereniging (zoals repetitieruimte en artistieke leiding) en om de zichtbaarheid in de stad Eindhoven te vergroten door middel van twee openbare voorstellingen/tentoonstellingen per jaar.

  • Voor wie?

    Voor de inwoners uit de gemeente Eindhoven

  • Keywords

    Kunstlessen, cultuurparticipatie en amateurkunst.