Fiep Westendorp Foundation Aanvraag

DEADLINE – De volgende vergadering vindt in oktober 2023 plaats

De FWF voert permanent in eigen beheer verschillende projecten uit. Daarnaast stelt de FWF jaarlijks een budget ter beschikking voor extern uitgevoerde projecten. Voor projecten die passen binnen de doelstelling van de FWF kan een verzoek tot subsidiëring worden ingediend.

 • Organisatie

  Fiep Westendorp Foundation

 • Voor wie?

  Om in aanmerking te komen voor subsidiering dienen projecten:

  • gericht te zijn op kinderen die het om een of andere reden moeilijk hebben, dan wel bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen.
  • gericht te zijn op kinderen in de leeftijd van ca. 3 t/m ca. 12 jaar.
  • bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, gebruik te maken van illustreren en tekenen als middel, dan wel gericht te zijn op de ontwikkeling van vaardigheden mbt illustreren en tekenen.
  • een heldere en realistische doelstelling, opzet en begroting te hebben.
  • gericht te zijn op teken- en illustratieprofessionals.
 • Criteria

  Het bestuur heeft een aantal voorwaarden verbonden aan projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

  -1- projecten dienen duidelijk omlijnd te zijn en te leiden tot een zichtbaar resultaat en een duidelijke eindrapportage.
  -2- aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een rechtspersoon zonder winstoogmerk (bijv. een stichting of vereniging), niet aan natuurlijke personen of zzp-ers.
  -3- aanvrager is woonachtig of gevestigd in Nederland en het project dient in Nederland te worden uitgevoerd.
  -4- aanvrager moet te goeder naam en faam bekend staan.
  -5- aanvrager voldoet aan verzoeken om tussentijdse verantwoordingen en om een duidelijke inhoudelijke en financiële eindrapportage.
  -6- projecten mogen de Fiep Westendorp Foundation en de naam van Fiep Westendorp op geen enkele manier schaden.
  -7- projecten die onderdeel van een groter geheel vormen, dienen als project goed herkenbaar te zijn.
  -8- de Fiep Westendorp Foundation dient bij alle uitingen van het project te worden genoemd als subsidiënt van het project.
  -9- alleen projecten met een niet-commerciële doelstelling komen in aanmerking.

  Waar mogelijk en/of nuttig worden projecten door middel van giften in natura ondersteund.