Extra financiële middelen voor AFK vanuit steunpakket Gemeente Amsterdam

Op woensdag 3 november heeft het college ingestemd met een nieuw steunpakket voor de cultuursector van ruim 12 miljoen euro. Het pakket richt zich op extra ondersteuning van projecten van zelfstandig werkende kunstenaars/makers en kleine initiatieven, noodsteun voor kunst- en cultuurinstellingen en broedplaatsen, en extra budgetten voor het opstarten en toekomstig bestendig maken van de cultuursector. Het AFK is als uitvoerder en financier betrokken bij een deel van deze extra ondersteuning.

Het budget gaat o.a. naar:

  • Extra budget regeling Ontwikkeling;
  • Ophoging middelen projectsubsidies en Amsterdamse Cultuurlening;
  • Gedeeltelijke compensatie van de verliezen die culturele organisaties lijden als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022.