Disclaimer, privacy en gebruiksvoorwaarden (download deze tekst hier in PDF)

Definities
Volgspot: V.O.F. Volgspot, kantoorhoudende te Rotterdam aan de Zuster Hennekeplein 47, 3033 BW, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 66737060.

Disclaimer
De website cultureel-avonturiers.nl is eigendom van Volgspot V.O.F. Alle informatie die wordt aangeboden op de site cultureel-avonturiers.nl is met de grootste zorg samengesteld en wordt continue gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan Volgspot V.O.F. niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Volgspot V.O.F. spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven.

Melding aan Volgspot V.O.F. van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.
Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Volgspot V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Volgspot V.O.F. komen.
Volgspot V.O.F. heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Volgspot V.O.F. gecontroleerd of goedgekeurd. Cultureel Avonturiers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Privacy policy
Volgspot stelde deze privacy verklaring op om aan te tonen dat wij uw privacy serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website cultureel-avonturiers.nl met persoonlijke informatie omgaan.
Alle gegevens die door Volgspot wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Volgspot geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Volgspot is het op maat kunnen leveren van informatie aan onze bezoekers. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

De site www.cultureel-avonturiers.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze formulieren verzoeken de gebruikers ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en telefoonnummer). In het geval u van onze diensten en/of expertise gebruik wilt maken, zult u worden gevraagd de nodige gegevens in te vullen. In het kader van kwaliteitsonderzoeken zullen we zo nu en dan, op vrijwillige basis, ook andere gegevens verzamelen, zoals uw mening, voorkeuren en interesses.

In uitzonderingsgevallen deelt Volgspot informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U wordt daarvan altijd op de hoogte gebracht.

Gebruiksvoorwaarden en digitale downloads
© Volgspot 2010-2017. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Volgspot V.O.F. worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Op cultureel-avonturiers.nl stelt Volgspot gratis digitale downloads beschikbaar. De verkrijger van die downloads laat daarvoor persoonsgegevens achter waaronder een e-mailadres. De verkrijger van de downloads geeft Volgspot hiermee toestemming om in de toekomst relevante informatie over cultureel ondernemerschap naar het e-mailadres van de bezoeker op te sturen door middel van een nieuwsbrief. Na het ontvangen van deze informatie kan de bezoeker zich altijd afmelden voor toekomstige berichten.
Voor de digitale downloads geldt dat deze voor eigen gebruik zijn en niet zonder toestemming van Volgspot mogen worden gekopieerd, verspreid of verveelvuldigd.

Laatst bijgewerkt 15-8-2017