Denk mee over meerjarensubsidie

Het Fonds Podiumkunsten is de komende maanden hard aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Het Fonds wil graag gebruikmaken van de kennis en ervaringen van aanvragers. Daarom zetten ze een aantal focusgroepen op, juist bedoeld voor makers die niet eerder meerjarig gesubsidieerd zijn en die serieus overwegen meerjarige subsidie van het Fonds te vragen. Lees meer…