Denk mee met het Stimuleringsfonds

In september organiseert het Stimuleringsfonds drie bijeenkomsten voor makers waarin ze de contouren vanhet nieuwe beleid met het werkveld willen bespreken. De bijeenkomsten hebben tot doel om inzichten uit het ontwerpveld op te halen en ideeën voor nieuw beleid te toetsen, zodat er geen afstand ontstaat tussen beleid en werkveld. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe sluiten de regelingen en programma’s van het fonds hierbij aan?