De stimuleringsregeling Eigentijdse Dans vraag je vanaf maandag 1 februari aan bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst

DEADLINE

Woensdag 3 februari 2021 17:00 uur

De Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) is vanuit de Gemeente Amsterdam opgezet in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Cultuur+Ondernemen. Cultuur+Ondernemen zorgde tot en met 2020 voor de uitvoering van de regeling. Met ingang van 2021 wordt de subsidieregeling ondergebracht bij het AFK.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf maandag 1 februari 2021 10:00 uur tot en met woensdag 3 februari 2021 17:00 uur. Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans moet je een professionele beroepspraktijk hebben als freelance danser of choreograaf.

Aanvragers wordt geadviseerd op tijd aan te vragen, omdat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld en het aantal aanmeldingen dat met het beschikbare budget geaccepteerd kan worden, beperkt is.