De fondsenwervingsijsberg

Als je naar een theatervoorstelling gaat, een tentoonstelling bezoekt of meedoet aan een cultuurproject in je buurt, zie of beleef je het eindresultaat van heel veel werk, van heel veel verschillende mensen. Je ziet schrijfwerk, compositiewerk, overleg, repetities, dat er veel zorg is gestoken in de belichting van een kunstwerk en/of hoe er voor gezorgd is dat mensen van uiteenlopende pluimage elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen. Kortom als we goed kijken zien we al die dingen die er nodig zijn geweest om tot het eindresultaat te komen. We noemen dit vaak de productie – of simpel gezegd: de voorbereiding of ‘het maken’ – van het eindproduct.

Onder het wateroppervlakte

Wat moeilijker te zien is, omdat het zich onder het oppervlaktewater bevindt, is het hele voortraject dat mensen in staat stelde te zeggen: ‘Yes, we gaan het nu echt maken!’ Het werk dat nog weer vooraf ging aan de productie: de voor-voorbereiding.

Het sprookje luidt: Op een dag was er iemand met een idee en dat idee werd een concept en dat concept werd een plan en dat plan werd gefinancierd en het eindresultaat was geweldig!

Als die iemand zich in een meerjarig gesubsidieerde organisatie bevindt, dan heeft die iemand geluk, want dan is er misschien direct geld voorhanden het sprookje werkelijkheid te maken.

Als dit niet zo is, dan komt die iemand er snel achter wat zich onder het wateroppervlakte bevindt, namelijk: een hoop meer werk. Zoals:

 • Een stichting oprichten;
 • Partners zoeken voor een samenwerking;
 • Een concept ontwikkelen dat haalbaar is;
 • Een plan schrijven;
 • Een begroting maken;
 • Een financieringsplan maken;
 • Een dekkingsplan maken;
 • Aanvragen indienen;
 • Crowdfunding starten;
 • Aanbiedingsbrieven schrijven;
 • Een cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ volgen;
 • Enzovoorts. En zo verder.

Kortom, best veel werk en natuurlijk allemaal in de onzekerheid of de uren die je hiermee mee bezig bent, zich gaan terugbetalen in een concreet resultaat.

Het is dus ook niet zo gek om je af te vragen: “Waar begin ik aan en kies ik wel de juiste route?” en wat volgens ons van wezenlijk belang is: “Wat zijn mijn plannen over 5 of 10 jaar?”

Startpunt Fondsenwerving

Met het Platform Cultureel Avonturiers proberen we mensen te helpen de juiste keuzes te maken en heel veel dingen die zich onder het wateroppervlakte bevinden inzichtelijk boven water te halen. Dit doen we met de kennis en kansen op het platform zelf en door laagdrempelige hulp te bieden door middel van de workshops en de fondsenscan.

Wat we hiermee willen bereiken is dat mensen de mogelijkheid hebben kansen te pakken op het moment dat ze zich voordoen. Dat vraagt om een vooruitziende blik en een goed uitzicht op wat je te wachten staat…

Op 10 januari in de ochtend is er weer een: Routekaart Startpunt Fondsenwerving, voor iedereen die op het punt staat in het diepe te duiken en behoefte heeft aan een goed paar flippers.