Het fonds Grensverleggers ondersteunt initiatieven die de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland wil versterken. Ze ondersteunen projecten met bovenlokaal publieksbereik die leiden tot duurzame verbanden tussen cultuurmakers uit Vlaanderen en één of meerdere van de betrokken Nederlandse grensprovincies. Het doel is om de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland op het vlak van kunst en cultuur vanzelfsprekender, diverser en duurzamer te maken.

 • Organisatie

  Met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland maken we tot en met december 2023 samen 200.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten.

 • Voor wie?

  Enkel culturele/artistieke samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen en in één of meerdere Nederlandse grensprovincies, komen in aanmerking.

 • Criteria

  • Artistieke en zakelijke kwaliteiten
  • Regionale spreiding
  • Een goede spreiding tussen disciplines
  • Kennisuitwisseling, cultureel ondernemerschap en duurzaamheid (goede ideeën die sterke projecten worden; sterke projecten die duurzaam kunnen worden)
  • Aandacht voor (niet-limitatief): jong talent, erfgoed, innovatie
  • Publieks- en netwerkverruiming
  • Verbinding met sectoren buiten kunst en cultuur
  • Vergroten van de internationale aantrekkingskracht en zichtbaarheid