Cultuursubsidie-wijzer

Een goede voorbereiding is het halve werk. Neem even de tijd je te verdiepen in het hoe en wat van cultuursubsidies en je aanvraagprocedure wordt gemakkelijker en doelbewuster. Ook de aanvraag zelf wordt er beter van. Hoewel een goede aanvraag geen garantie is op succes, vergroot het je kansen zeker.  De belangrijkste tip alvast gratis en voor niets vooraf: vraag je voor het eerst aan of kom je er niet uit? Bel het fonds! (En dan niet de dag voor de deadline). Fondsen helpen je vaak met alle liefde op weg!

1. Introductie kunstsubsidies cultuursubsidie

Kunstsubsidies worden gegeven vanuit twee oogpunten: het opvullen van een financieel gat in een organisatie of het stimuleren van het maken van andere keuzes binnen een organisatie. Subsidies worden altijd gegeven vanuit bepaalde belangen van de gever. Bij kunstsubsidies gaat het dan bijvoorbeeld om toegankelijkheid van kunst of de stimulering van kwalitatief hoogwaardige kunst. Lees meer…

2. Subsidie kunst en cultuur: vier vragen

Over het aanvragen van subsidie kunst en cultuur. Meestal kunnen alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk cultuursubsidie aanvragen. Of je in aanmerking komt voor subsidie lees je op de site van de verstrekker. Vaak kun je ook online aanvragen en duurt het ongeveer 3 tot 4 maanden voor je antwoord hebt. Lees meer…

3. Criteria voor het aanvragen van je cultuursubsidie

Over een aantal belangrijke criteria van cultuursubsidie en hoe je deze aantoont. Dat jouw project artistiek hoogwaardig is, toon je aan o.a. door de personen met wie je werkt, cultureel ondernemerschap zit in je begroting, toegankelijkheid wordt mede bepaald door je promotie en de noodzaak vind je door afstand te nemen van je project. Lees meer…

4. Tips voor het schrijven van een cultuursubsidie aanvraag

Hoe schrijf je een goede subsidieaanvraag? Start op tijd, zoek een kritische tweede lezer, verplaats je in de subsidieverstrekker en wees kort en bondig. Lees meer…

5. Een overzicht van landelijke kunst- en cultuurfondsen

Welke landelijke fondsen zijn er? Wat zijn hun criteria? Hoe kan je aanvragen? Hoe lang duurt het? Wat zijn de bijzonderheden? Een overzicht van verschillende landelijke kunst- en cultuurfondsen. Lees meer…