Cultuurfonds: een landelijk overzicht 

 • BNG Cultuurfonds

  Voor: kunst- en cultuurprojecten

  Kenmerken: uniciteit, kwaliteit, gemeentelijk belang

 • Bouwfonds Cultuurfonds

  Voor: kunst in de openbare ruimte, architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving,  stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling

  Kenmerken: uniekheid, volledigheid,  kwaliteit, regionaal of landelijk belang,  financiële haalbaarheid

 • De Turing Foundation

  Voor: Musea, Klassieke muziekfestival, poëzie

  Kenmerken: Specifieke eisen voor aanvraag

 • Eduard van Beinum Stichting

  Voor: buitenlandse componisten, werkzaam voor een Nederlands ensemble of orkest

  Kenmerken: professionaliteit, nieuwe composities

 • Europese Culturele Stichting

  Voor: kunstenaars in Europese landen

  Kenmerken: beginnende kunstenaars, grensoverschrijdend, culturele en politieke samenwerking.

 • Fonds 21

  Voor:  podiumkunsten, beeldende kunst, vormgeving, film, mediakunst, digitale vormgeving, kunst- en cultuureducatie, projecten gericht op jongeren.

  Kenmerken: publieksbereik, toegankelijkheid, kwaliteit, professioneel, actualiteit, relevantie, aanvulling bestaande aanbod, zelfredzaamheid van jongeren, Nederland. 

 • Fonds Podiumkunsten

  Voor: alle podiumkunsten (het cultuurfonds biedt een diversiteit aan subsidies, van meerjarige subsidies voor gezelschappen tot subsidies voor festivals, jonge makers en internationale uitwisselingen)

  Kenmerken: professionaliteit, kwaliteit, prestatie en internationalisering

 • Fonds voor Cultuurparticipatie

  Voor: cultuurprojecten binnen verschillende sectoren, gericht op actieve cultuurparticipatie

  Kenmerken: cultuureducatie, amateurkunst, talentontwikkeling

 • Janivo Stichting

  Voor: Jongeren tot 30 jaar Kenmerken: maatschappij, kunst en wetenschappelijk onderzoek

 • Jeugdcultuurfonds

  Voor: gemeenten en intermediairs (professionals uit o.a. jeugdzorg, gezondheidszorg en onderwijs)

  Kenmerken: het fonds financiert kunstlessen voor kinderen uit minimagezinnen

 • Lira Fonds

  Voor: professionele auteurs

  Kenmerken: het fonds levert een bijdrage aan het honorarium voor het inhuren van een auteur

 • Mondriaanfonds

  Voor: beeldend kunstenaars, instellingen, bemiddelaars of opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed

  Kenmerken: artistiek-inhoudelijk, cultuurhistorisch, maatschappelijk

 • Mediafonds

  Voor: culturele dramaproducties, documentaires, kinderprogramma’s en e-cultuurprojecten

  Kenmerken: bijzondere culturele producties, publieke landelijke en regionale omroep (met in dat geval regionaal belang), artistiek hoogwaardige kwaliteit, Nederlandse origine

 • Nationaal Theaterfonds

  Voor: grootschalige theaterproducties
  Kenmerken: opera, operette, ballet, concerten, musical, toneel of muziektheater

 • Nederlands Letterenfonds

  Voor: schrijvers, literair vertalers, letterkundigen, literaire uitgeverijen en – organisaties

  Kenmerken: literatuur, vertalingen, kwaliteit, diversiteit

 • Prins Bernhard Cultuurfonds

  Voor: beeldende kunst, podiumkunsten, geschiedenis en letteren, monumentenzorg

  Kenmerken: inhoudelijk, kwalitatief, zelfwerkzaamheid, deelname amateurs, specifieke doelgroepen

 • Stichting DOEN

  Voor: cultuur en media internationaal, maatschappelijke rol cultuur, social design en nieuwe ontmoetingsplekken

  Kenmerken: ondernemerschap, blijvende impact, draagvlak

 • Stichting Elise Mathilde Fonds

  Voor: culturele projecten, aanschaf van museale kunstvoorwerpen, aanschaf van professionele muziekinstrumenten (ook: sociale en ideële goede doelen en natuurbehoud)

  Kenmerken: vrijwilligers, hoofdzakelijk regio Rotterdam en Utrecht

 • VSBfonds

  Voor: een breed spectrum aan kunstvormen (ook amateurkunstbeoefening komt in aanmerking)

  Kenmerken: publieksvergroting, publieksverbreding, intensivering, kwaliteit, diversiteit, spreiding