Vormen van cultuureducatie

Cultuureducatie is een breed begrip. Aangezien het fondsenwerf-technisch ook een belangrijk begrip is wordt het vaak ook nog eens breed ingezet. Daarom een overzicht van het hoe en wat van cultuureducatie:

Ten eerste, kunst- en cultuureducatie is een verzamelnaam voor alle vormen van educatie op het gebied van kunst en cultuur. Deze gebieden gaan van theater tot architectuur, van media tot muziek. Kunsteducatie gaat in eerste instantie om het leren over kunst, bijvoorbeeld over stromingen. Maar aangezien kunst ook vaak iets zegt over de maatschappij (cultuur) waarin we leven, grijpt cultuureducatie de kunst vaak ook aan om leerlingen iets mee te geven over de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan een dansvoorstelling over pesten.

Leervormencultuureducatie

Leervormen, een spannende term uit het onderwijs, houdt simpel gezegd in op welke manier de leerlingen van je project gaan leren. Er zijn drie van deze leervormen:

  1. Actief: leren door te doen. Toneelspelen, schilderen of een film maken.
  2. Receptief: kijken en luisteren. Je gaat naar een voorstelling, tentoonstelling of concert.
  3. Reflectief: het beschouwen van kunst. Je discussieert over en reflecteert op kunst.

Vaak worden deze leervormen gezamenlijk toegepast. Je gaat bijvoorbeeld met een klas naar een tentoonstelling en vervolgens spreek je daar over (receptief en reflectief).

Doelgroepen

Cultuureducatie kent veel verschillende specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld brugklassers VMBO). Een grove indeling (die ook vaak in de verkoop gehanteerd wordt) is:

  1. Basisonderwijs (onderbouw en bovenbouw)
  2. Voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw)
  3. Overig (Geen officiële categorie, maar waar cultuureducatie zich vaak op kinderen richt, is dit natuurlijk geen wet. Er zijn heel veel groepen die je iets kan leren, zolang je maar leerlingen hebt.)

Projecten

Educatieprojecten komen over het algemeen op twee verschillende manieren tot stand:

  1. Als randprogramma, bij bijvoorbeeld een bestaande voorstelling of tentoonstelling. Het wordt dan vooral als methode gezien om het project toegankelijker te maken voor een groter publiek.
  2. Als project zelf, bijvoorbeeld de dansvoorstelling over pesten of onder begeleiding van een beeldend kunstenaar op school aan de gang gaan met het thema ‘schilderijen door de eeuwen heen’. De doelstellingen kunnen dan veel breder zijn, maar wat de doelstellingen ook zijn, het ‘leren’ (de educatie) ligt er altijd aan ten grondslag.

Bekijk de tips voor het verkopen van je educatieproject.

Blijf op hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief met open calls, workshops, residenties, kunstprijzen en meer!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.