Corona Compensatie Cultuur Verbindt Roosendaal

DEADLINE – voor 15 april 2023

  • Voor wie?

    Voor projecten in de gemeente Roosendaal

  • Keywords

    Amateurkunst, makersregeling en cultuurparticipatie

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen compensatie aanvragen met terugwerkende kracht voor de periode van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. Ook voor investeringen die gemaakt worden voor een opstart, doorstart of herstel van activiteiten in tijd van of na corona is het aanvragen van compensatie mogelijk. Er is hiervoor een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld.