Conservatoren Stipendium

DEADLINE

1 juli 2023

Met een bijdrage van €25.000 kan een aankomend junior conservator worden aangesteld om de dagelijkse taken van de conservator over te nemen. De eigen conservator krijgt hierdoor 6 maanden de tijd zich te richten op museaal onderzoek. Het onderzoek moet gerelateerd zijn aan de collectie die bestaat uit beeldende kunst, kunstnijverheid, toegepaste kunst, design of architectuur.